Новомученики и исповедники
Home page NIKA_ROOT INDEX ГодСмерти 1965 Дела o85.106 => o85.106 Фотографии
2 Фотоальбом Фотоальбом o85-120.jpg Дела o85.120 => o85.120 Фотографии
1
   
Евстигнеева Ольга Александровна (фото из дела 1931г.) 
 
(c) ПСТГУ