Новомученики и исповедники
Home page NIKA_ROOT INDEX ГодСмерти 1965 Дела o85.106 => o85.106 Фотографии
2 Фотоальбом Фотоальбом
o85-120.jpg
Дела
 
Евстигнеева Ольга Александровна (фото из дела 1931г.)
 
[o85.120]
(c) ПСТГУ