Новомученики и исповедники
Home page NIKA_ROOT INDEX ГодСмерти 1965 Дела o85.106 => o85.106 Фотографии
2 Фотоальбом Фотоальбом o85-110.jpg Дела o85.110 => o85.110 Фотографии
1
   
Беклемишева Ирина Сергеевна (фото из дела 1931г.) 
 
(c) ПСТГУ