Home page NIKA_ROOT INDEX 1893 ov2.551
=>
ov2.551
   
    1865 
     ., ., . (?) 
   

  [ 1893.] [1893-1925.] [1925-1929.] [1929-1930.]
     
      1888 
      19 
      6 

    1-

    ., ., . 
     
      1888 
      22 
      8 
      1893 
      21 
      3 

    22 1888. .

     
    1893 
     22 
     3 
    ., ., .-,  
     
      1893 
      22 
      3 
      1901 
      11 
      9 
    ., ., . ,  
     
      1901 
      12 
      9 
      1903 
      14 
      4 
    ., . ( ., .), .,  
    ,  
    = 
      1903 
      15 
      4 
      1924 

    : (1868..); : (1892..), (1893..), (1898..), (1903..), (1909..). 1912. —  . 1920- , 1927.

     
      1898 
     17 
     3 
     
      1901 
     21 
     3 
    ././1924 
     " 1922." 
    =1  
    .,  
      1924 
      1925 

    1

    , ( ., .), .,  
     
    = 
      1925 
      1929 
    ././1929 
     " " 
    = 250 . 

    1929. " ", 250 .

    , ( ., .), .,  
     
    = 
      1929 
      1930 

    1930. " "

    , ( ., .), . (),  
      1930 
      2 
     
    19/02/1930 
     " " 
     .58–10,58–11  
    = 
      " . ., 1930." 

    . . . :
        " ,
          : .
          , , ?
          , .
          , .
          , . ,
         , .
         , , , , — 
         , , ,
          . ..."

   1930 
    19 
    2 
    
    26/06/1989 
      1930 
   1. .. . . .
   2. ., . : .2. (), 2004. 64.
   .45. 
   3. . — . 2007. 84.
   .31,32,33,72,73,74,75. 
   4. "". . -&gt;<http://lists.memo.ru/index18.htm>
   5. : . . . -&gt;<http://urzhum-uezd.ortox.ru/dukhovenstvo_urzhumskogo_uezda_vjatskojj_gubernii/view/id/1170224>
(c)